Op dit moment kan de slijm die bij PMP in de buikholte groeit alleen via een lange en intensieve operatie weggehaald worden. In Australië is het medicijn BromAc ontwikkeld. Hiermee kan het slijm vloeibaarder gemaakt en zonder zware operatie verwijderd worden. Het medicijn is echter nog niet toegelaten in Nederland. De PMP-werkgroep start samen met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven een geldzinzamelingsactie om BromAc zo snel mogelijk naar Nederland te kunnen halen.

Wat gaan wij doen?

Wat fijn dat je even tijd wilt nemen om ons verhaal te lezen. Wij, de PMP-contactgroep, zijn vast van plan om samen met het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven, het medicijn BromAc naar Nederland te halen. De artsen in het Catherina Ziekenhuis staan in de startblokken om met de BromAc-behandeling te beginnen, maar door de strenge Europese wetgeving is het medicijn nog steeds niet in Nederland beschikbaar. Dat moet anders!

Wie zijn wij?

In Nederland krijgen ongeveer 30 mensen per jaar de zeldzame ziekte pseudomyxoma peritonei, afgekort PMP. Het is een slijmvormende kanker in de buikholte. De grote hoeveelheid slijm zorgt voor pijn en afsluitingen en is vaak het grootste probleem voor PMP-patiënten. De operatie om het slijm weg te halen is intensief en langdurig: 10 uur is geen uitzondering.

Wat is de oplossing?

BromAc is een slijmoplossend medicijn dat momenteel met succes in Australië en Spanje wordt ingezet bij de behandeling van PMP. Dat kan in een poliklinische ingreep van een half uur: er wordt een drain (slangetje) in de buikholte geplaatst, waarna het medicijn via de drain rechtstreeks in de tumor(en) wordt ingebracht. Het medicijn maakt de tumormassa (slijm) weker en vloeibaarder. Vierentwintig uur later kan - via hetzelfde slangetje - de tumormassa naar buiten gezogen worden. Veel minder ingrijpend dan de operatie!

Waar is het geld voor nodig?

De Nederlandse artsen willen BromAc heel graag in Nederland toepassen maar moeten dan voldoen aan de Europese regels. Dat kost veel tijd en is ingewikkeld, we zijn daar helaas al een paar jaar mee bezig. In Spanje loopt op dit moment een proef voor de behandeling met BromAc. We willen graag een arts-onderzoeker van het Catherina Ziekenhuis aan laten sluiten bij de proef in Spanje. Door het onderzoek van de Nederlandse arts financieel te ondersteunen kunnen we BromAc ook naar Nederland te halen!

Wat is ons doel?

Ons doel is om 20.000 euro op te halen. Het Catherina ziekenhuis zal het binnengekomen bedrag verdubbelen, waardoor we het streefbedrag van 40.000 euro kunnen halen! Hoe mooi is dat? Doet je ook mee? Alle bedragen zijn welkom. Je geeft hiermee alle PMP-patiënten in Nederland een beter behandelalternatief en weer hoop én perspectief!

Hoe doe je mee?

Je donatie kun je storten op IBAN NL09 RABO 0191 6154 39, ten name van Catherina Onderzoeksfonds, kenmerk: Reservering PMP

Namens alle PMP-patiënten, de PMP-contactgroep en het Catherina Ziekenhuis alvast heel hartelijk dank.