Nora Hendriks heeft zich binnen haar promotietraject onder andere toegewijd aan het in kaart brengen van de overleving van patiënten met hoge urinewegkanker, de precisie van verschillende methodes van diagnostiek en het opzetten van nieuw onderzoek naar de werking van blaasspoelingen en de beste follow-up na de behandeling van hoge urinewegkanker.


Foto: Nora Hendriks

Momenteel is zij in opleiding tot uroloog en begeleidt ze promovendi om zo deze onderzoekslijn te vervolgen. In de toekomst wil zij graag meer onderzoek initiëren naar hoge urinewegkanker. Hier is geld voor nodig en daarom zullen hiervoor beurzen moeten worden aangeschreven.

Een aantal belangrijke bevindingen tijdens het onderzoekstraject van Nora Hendriks:
  • De niersparende behandeling geeft goede resultaten en wellicht kunnen er daarom meer mensen in aanmerking komen voor deze behandeling. Als wij de resultaten van het afgelopen decennium in het Amsterdam UMC analyseren, dan blijkt dat er een overlevingskans is van 75.0% voor alle patiënten die een RNU hebben gehad het ten opzichte van 75.5% van alle patiënten die een niersparende operatie hebben ondergaan.

  • Met Optical Coherence Tomography (OCT) en Confocal Laser Endomicroscopy (CLE) worden er nieuwe vormen van tumorweefsel tijdens de operatie in beeld gebracht. Ook is gekeken hoe wij al tijdens de operatie, dus zonder weefselonderzoek in de vorm van biopten, al iets kunnen zeggen over de aanwezigheid van tumorweefsel en de mate van agressiviteit. Zo kunnen wij in de toekomst mogelijk eerder een behandelplan inzetten.

  • Bij één op de drie mensen blijken biopten alleen een onderschatting te geven van de agressiviteit van de tumor.

  • Het inschatten van de agressiviteit van de tumor op het blote oog is moeilijk. Hier hebben we nog altijd aanvullende onderzoeken voor nodig, door middel van onder andere biopten.

  • Een nieuwe urinetest zou in de toekomst het terugkomen van de kanker eerder kunnen opsporen.

  • Wereldwijd doen urologen niet altijd een biopt voor ze hoge urinewegkanker behandelen. De CT-scan is onder alle soorten scans nog steeds de meest verrichte scan om hoge urinewegkanker op te sporen.