Voor de vijftiende keer werd het jaarlijkse European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers georganiseerd (EMUC23). Oftewel, het congres over urologische kankers.

Uit 66 Europese en niet-Europese landen waren er meer dan 1000 deelnemers uit de medische wereld aanwezig. Zo konden er brede discussies worden gevoerd tussen medisch specialisten. Ook werden er diverse plenaire sessies georganiseerd. Allemaal met het oog op het overkoepelende thema van het congres: samenwerken om de patiëntenzorg te verbeteren. Vanuit Patiëntenplatform Zeldzame Kankers was er ook iemand aanwezig die verslag deed over het congres.

Beste therapieën voor patiënten met urologische, kwaadaardige aandoeningen

De organisatie van het congres had één doel. Dat was om duidelijk te maken wat de beste therapieën zijn voor patiënten met urologische, kwaadaardige aandoeningen. Hier werd aandacht aan geschonken door dilemma’s en “best practises” te behandelen. Ook kwamen de allerlaatste ontwikkelingen aan bod in de preventie, diagnose en behandeling van genito-urinaire (GU) kankers.

Er werd vastgesteld dat er meer sprake is van multidisciplinaire teams van medisch specialisten. Samen buigen zij zich over een onco-urologie patiënt. Het is op zulke momenten cruciaal dat iedere medische discipline veelomvattende kennis heeft over wat de ander doet. Daarom was het zo fijn dat medisch specialisten aanwezig waren op dit congres. Denk hierbij aan pathologen, radio-oncologen, radiologen, urologen en medisch oncologen. Zij konden hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens de plenaire sessies en meer specifieke hands-on trainingen.

Uitstekend georganiseerd

Dit congres, dat van 2 tot en met 5 november in Marseille plaatsvond, was uitstekend georganiseerd. Zowel qua invulling als uitvoering. Vooraf kregen deelnemers informatie over het congres en een zeer compleet programmaboek. Zo kon iedere deelnemer van tevoren al bekijken bij welke sessies hij of zij aanwezig wilde zijn. Daarbij gingen wel de meeste sessies over blaas-, prostaat- en peniskanker. Alle plenaire sessies volgden elkaar in rap tempo op en werden strak geleid, zodat deelnemers op tijd door konden naar de volgende sessie.

Tussendoor konden de aanwezigen de paar honderd posters bekijken. Op iedere poster stond informatie over in welk ziekenhuis welk onderzoek momenteel plaatsvindt. De onderzoeker(s), instellingen en soms ook sponsoren werden ook benoemd. Hierdoor ontstonden er nieuwe, interessante gesprekken en discussies tussen de aanwezigen.

Patiënt was wel zichtbaar afwezig

Hoewel het thema van dit congres was dat er beter moet worden samengewerkt om de patiëntenzorg te verbeteren, miste de hoofdrolspeler in alle verhalen. De patiënt was namelijk zichtbaar afwezig en dat moet anders. In volgende edities zou het daarom mooi zijn als er ook plaats wordt gemaakt voor vertegenwoordigers van (internationale) patiëntenorganisaties. In een of meerdere sessies kunnen zij dan het woord voeren en de patiënten vertegenwoordigen. Uiteindelijk is het namelijk de patiënt over wie het gaat in alle verhalen.