Op zaterdag 11 november 2023 vond voor de vijfde keer de landelijke informatie- en contactdag voor patiënten plaats. De dag werd georganiseerd door Stichting Huidlymfoom in samenwerking met het LUMC.

Zo’n 150 mensen waren naar het LUMC gekomen voor de presentaties over laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe behandelmethoden en internationaal onderzoek.

Bijvoorbeeld door Prof. Dr. Maarten Vermeer, hoofd van de afdeling huidziekten LUMC. Hij gaf een overzicht van de high lights in de wereldwijde samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen. Duidelijk werd dat het expertisecentrum in Leiden een belangrijke rol speelt in het internationale onderzoek.

Dr. Bing Thio is dermatoloog in het Erasmus MC en gespecialiseerd op het gebied van de behandeling van jeukklachten. Mensen met een huidaandoening hebben hier vaak mee te maken. Dr. Thio vertelde over de verschillende oorzaken van de klachten. Ook gaf hij aan welke behandelmethoden bestaan om de klachten beheersbaar te houden.

Vervolgens kwam moleculair bioloog LUMC dr. Kees Tensen aan het woord. Hij nam hij ons mee in de voortgang in onderzoek naar verschillende typen huidlymfomen en behandelmogelijkheden.

Als voorzitter van Stichting Huidlymfoom sloot dr. Eize Wielinga de middag af. Hij keek terug op de activiteiten en resultaten die in de afgelopen paar jaar voor patiënten zijn bereikt.

Na afsluiting van het officiële gedeelte kon worden nagepraat met een hapje en een drankje.

Hier kun je de presentaties van deze middag bekijken.