Hugo Schuil is arts-onderzoeker van de afdeling Urologie in het Amsterdam UMC bij het Cancer Center Amsterdam. Hij combineert dit met zijn klinische werk bij de Urologie in het Alrijne Ziekenhuis. Zijn onderzoek richt zich op hoe mensen met hoge urinewegkanker het best gecontroleerd moeten worden na een niersparende behandeling van hoge urinewegtumoren.

N:\h.schuil\Downloads\Foto.jpg
Foto: Hugo Schuil

Recent zijn wij in het Amsterdam UMC een nieuw onderzoek gestart. Ons doel is om experts op het gebied van behandeling van hoge urinewegtumoren overeenstemming te laten bereiken over het optimale controleschema na een niersparende behandeling van hoge urinewegtumoren.

De traditionele behandeling van hoge urinewegtumoren bestaat uit het volledig verwijderen van de urineleider en de nier aan de kant waar de tumor zit. Er is de afgelopen jaren echter een toename van niersparende behandelingen van deze tumor, waarbij alleen de tumor verwijderd wordt. Deze methode heeft als groot voordeel het behoud van de aangedane nier en dus de nierfunctie, zeker gezien de wetenschap dat deze ziekte in beide nieren kan voorkomen. De keerzijde van deze behandeling is echter de kans op nieuwe tumoren in het urinewegstelsel, waardoor strikte controles na de eerste operatie noodzakelijk zijn.

Hoge urinewegtumoren behoren tot de zeldzame kankersoorten. Hierdoor is er weinig bekend over hoe en hoe vaak er gecontroleerd moet worden na de eerste operatie. De huidige Europese richtlijn geeft slechts beperkt adviezen over hoe deze patiënten moeten worden vervolgd. Het Amsterdam UMC is door de minister van Volksgezondheid aangewezen als expertisecentrum voor de behandeling van deze zeldzame aandoening, vanwege de ruime ervaring die door de jaren heen is opgebouwd. Ons project begint nu door middel van systematisch literatuuronderzoek, waarmee we al het al bekende onderzoek op een rijtje zullen zetten. Vervolgens gaan we experts op het gebied van deze behandeling in heel Europa, middels gestructureerde vragenlijsten, vragen wat volgens hen de ideale vorm, frequentie en duur zijn van de controles van patiënten met een hoge urinewegtumor die niersparend zijn behandeld. Met deze gegevens willen we de Europese richtlijn gaan informeren en uitbreiden.