Na het vertrek van Marga Schrieks en Mariëtte Bouwmeesters is het team van Patiëntenplatform Zeldzame Kankers (PZK) weer compleet. Manon van Splunter is de nieuwe belangenbehartiger Zeldzame Kankers en Ilze Roelofs is de nieuwe vrijwilligerscoördinator. Tegelijkertijd heeft Marcel ten Asbroek zich als nieuwe vrijwilliger aangemeld om een bijdrage te leveren aan de communicatie van het platform. Samen met NFK-communicatiekracht Annemieke Proost en vrijwilligerscoördinator Ilze zal hij zich inzetten voor o.a. de PZK-nieuwsbrief en -website.

Manon en Ilze nemen het initiatief om met een ‘Expertisegroep Zeldzame Kankers’ een betere aansluiting te vinden bij de verschillende patiëntengroepen met een zeldzame vorm van kanker. Naast vertegenwoordigers vanuit de PZK-groepen worden ook de Kankerpatiëntenorganisaties hiervoor benaderd, omdat ook zij mensen met zeldzame kankers vertegenwoordigen. De eerste stappen voor het opzetten van deze expertisegroep zijn gezet.

Lees meer over de werkzaamheden van Manon en Ilze op de NFK-website.