Recent maakte dr. Bin Kroon, uroloog bij het Rijnstate, de nieuwste ontwikkelingen bekend in de landelijke samenwerking met betrekking tot peniskanker.

Het Rijnstate is één van de vier ziekenhuizen in Nederland waar patiënten met hooggradige peniskanker kunnen worden behandeld. Hierbij werkt het ziekenhuis nauw samen met drie andere ziekenhuizen: het UMC Groningen, het Antoni van Leeuwenhoek en het Erasmus MC. Iedere dinsdag is er een landelijk multidisciplinair overleg (MDO).

Multidisciplinair overleg tussen de ziekenhuizen

In het gezamenlijke overleg bespreken de medisch specialisten casussen van verschillende patiënten. Zo kunnen kennis en informatie worden uitgewisseld. Gezamenlijk wordt er per casus een eenduidige besluitvorming gevormd wat betreft het behandelplan of de strategie. Op die manier wordt vastgesteld welke zorg en ondersteuning de desbetreffende patiënt nodig heeft. Hierdoor komt er steeds meer duidelijkheid omtrent diverse casussen en kunnen artsen bij nieuwe patiënten op deze keuzes terugvallen.

Meerwaarde van het MDO

Waarom is het belangrijk dat er multidisciplinaire overleggen plaatsvinden? Een van de belangrijkste punten is dat er op deze manier duidelijkheid ontstaat over wat de verschillende professionals kunnen betekenen voor elkaar en patiënten. Deelnemers van de MDO’s maken daarbij optimaal gebruik van elkaars expertise, kwaliteiten en capaciteiten. Ook kan het beleid hierdoor gezamenlijk worden gedragen, doordat ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’.

Een ander voordeel is dat er korte lijntjes zijn tussen de betrokken zorg- en hulpverleners. Bij vragen kunnen ze gemakkelijker met elkaar schakelen. Dit komt ook door de goede communicatie en samenwerking tussen de deelnemers van het MDO. Bovendien worden overlap en doorkruising van behandelstrategieën en -plannen voorkomen, dankzij de gezamenlijke afstemming.

Wij juichen deze ontwikkeling toe. Door multidisciplinaire overleggen is het haalbaar om nóg betere zorg en ondersteuning voor patiënten met deze zeldzame vorm van kanker te realiseren.