Van 12 tot 14 februari 2020 vond de vierde editie van het internationaal congres – World Congress of Cutaneous Lymphomas (WCCL) - plaats in Barcelona.

Het doel van dit congres was om de meest actuele en relevante onderzoeksresultaten te delen en aanknopingspunten te vinden voor nieuwe onderzoeken, dan wel een samenwerkingsverband te starten. Een aantal onderzoekers van de afdeling huidziekten en pathologie van het LUMC presenteerden hun meest recente onderzoeksresultaten. Het gaat om de volgende onderzoeken:

Drs. S. van Santen, arts-onderzoeker afdeling huidziekten LUMC
Drs. S. van Santen presenteerde haar onderzoek over de verschillende histologische kenmerken in huidbiopten van patiënten met folliculotrope mycosis fungoides. Deze kennis draagt bij aan het vroegtijdig herkennen van patiënten die een gunstige of juist een minder gunstige prognose hebben.

S van Santen 1

Drs. A.M. Schrader, arts-onderzoeker afdeling pathologie LUMC
Drs. A.M. Schrader onderzocht de bruikbaarheid van twee bekende algoritmen voor het classificeren van de cel van origine bij 40 patiënten met primair cutaan diffuus grootcellig B-cel lymfoom van het beentype en 12 patiënten met een primair cutaan follikelcentrum grootcellig B-cel lymfoom. Zij concludeerde dat beide algoritmen slechts in beperkte mate kunnen bijdragen aan het maken van onderscheid tussen de twee typen B-cel huidlymfomen.

Anne Roos Schrader1

Drs. A.N. Bastidas Torres, onderzoeker afdeling huidziekten LUMC
Drs. A.N. Bastidas Torres onderzocht biopten van patiënten met een zeer zeldzaam type lymfoom, namelijk blastaire plasmacytoide dendritische cel neoplasie. Hierbij werden afwijkingen in een aantal genen gevonden die mogelijk bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Deze genen zouden in toekomstige onderzoeken verder onderzocht kunnen worden en een mogelijke aangrijpingspunt kunnen zijn voor therapie.

Nicolas Bastidas

Drs. R. Melchers, arts-onderzoeker afdeling huidziekten LUMC
De klinische, histologische en moleculaire karakteristieken bij patiënten met cutaan anaplastisch grootcellig T-cel lymfoom werden gepresenteerd door drs. R. Melchers. Hij presenteerde ook de resultaten van een tweede onderzoek dat zich richtte op de behandeling en prognose van patiënten met cutaan anaplastisch T-cel lymfoom en lymfomatoïde papulose met verspreiding van de ziekte buiten de huid.

R Melchers

Drs. S. Najidh, arts-onderzoeker afdeling huidziekten LUMC
Drs. S. Najidh presenteerde haar onderzoek over de karakterisering van tumorcellen bij patiënten met het Sézary syndroom. Uit dit onderzoek bleek dat de tumorcellen vaak verschillende eiwitten hebben waaraan ze herkend kunnen worden in het bloed. Hoewel het een zeldzaam type huidlymfoom betreft, zijn deze celeigenschappen binnen een patiënt en tussen patiënten vaak verschillend.

S Najidh

Deel via

Lees verder...

  1. 18 maart 2020 Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?
    Lees verder
  2. 17 maart 2020 Een zeldzame vorm van kanker, wat is jouw ervaring?
    Lees verder
  3. 9 maart 2020 Patiënt met zeldzame kanker is slechter af
    Lees verder