De zorg staat onder druk. De overheid heeft bepaald dat de ziekenhuiskosten niet verder mogen toenemen, maar de kosten van innovatieve oncologische middelen stijgen wel en nemen een steeds groter deel van het ziekenhuisbudget in. Bijkomend zijn er ook vragen over de werkelijke toegevoegde waarde van de dure behandelingen. Medisch oncologen willen de zorg doelmatiger maken en stellen voor om de bestaande criteria voor het bepalen van de meerwaarde aan te scherpen. De consequentie is dat minder middelen in de basisverzekering komen. Het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers heeft - net als NFK - ernstige bedenkingen bij de voorgestelde maatregelen.

Medisch oncologen beoordelen in de commissie BOM (CieBOM) sinds jaar en dag de toegevoegde waarde van nieuwe oncolytica op basis van de zogeheten PASKWIL criteria. Zij stellen nu een aanscherping van de criteria voor, minder effectieve middelen krijgen een negatief advies. Zij komen daardoor niet in de basisverzekering en zijn voor geen enkele patiënt meer toegankelijk. Wanneer de in 2022 tot de markt toegelaten oncolytica langs de nieuwe lat gelegd worden, leidt dat tot 20% meer negatieve adviezen (ten opzichte van de oude criteria). Op woensdag 19 april stemt de ALV van NVMO over deze aanpassing.

De beoordeling gebeurt op basis van mediane winst in ziektevrije of algehele overleving. De criteria zijn uniform, terwijl de toegevoegde waarde van een minimum aantal maanden (ziektevrije) overlevingswinst per tumortype en ziektestadium kan verschillen. Er zijn veel vormen van zeldzame kankers, waarvoor zeer weinig, goede en levensreddende of levensverlengende behandelopties beschikbaar zijn. Het kiezen voor een uniforme, strengere toelatingseis, maakt dat ook voor deze kankersoorten nieuwe middelen mogelijk minder snel of helemaal niet beschikbaar komen. Daarnaast speelt de algehele conditie van de patiënt vaak een rol in de uitkomst voor de individuele patiënt.Deel via

Lees verder...

  1. 13 april 2023 Save the date: eerste informatiebijeenkomst over peniskanker
    Lees verder
  2. 9 april 2023 Patiëntenplatform Zeldzame Kankers aanwezig op internationaal congres
    Lees verder
  3. 6 april 2023 Digitaal contact met je arts over kanker, wat vind jij?
    Lees verder