Waarvoor mag het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers, onderdeel van NFK, u benaderen?

Geef hieronder aan op welke manier u op de hoogte gehouden wilt worden over de Doneer Je Ervaring-uitvraag 'Een zeldzame vorm van kanker, wat is jouw ervaring?' en over toekomstige uitvragen.

Wij sturen u graag de resultaten toe van onze uitvragen, generiek én op maat voor uw ziekenhuis. Door toekomstige online vragenlijst in uw ziekenhuis te (laten) verspreiden onder patiënten, draagt u zelf bij aan een hoge respons.

We mailen u een digitale toolkit waarmee u de mogelijkheid krijgt de vragenlijst via uw eigen kanalen te verspreiden (website, patiënten portal, mail en/of social media).
U ontvangt maximaal 8 keer per jaar een bericht over belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.