Als belangenbehartiger bij PZK kom je op voor patiënten met een zeldzame kanker. Belangenbehartiging gaat over onderwerpen zoals expertzorg, wetenschappelijk onderzoek, medicijnen of kanker en werk. Vaak kom je op voor de belangen via de politiek, de media of door in de samenleving aandacht te vragen voor het belang.

PZK zet zich in om de overleving en kwaliteit van leven van patiënten met een zeldzame kanker te verbeteren. Hiervoor is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er meer onderzoek gedaan gaat worden naar zeldzame kankers en behandelingen hiervoor. Ook heeft PZK als doel dat patiënten behandeld worden in ziekenhuizen die de beste zorg voor zeldzame kankers geven. Of in ziekenhuizen hiermee samenwerken. Deze beste zorg wordt expertzorg genoemd. Via verschillende werkgroepen werken we aan het behalen van deze doelen. Als vrijwilliger neem je deel aan één of meerdere werkgroepen. Samen bekijken we welke werkgroep het beste bij jou past en natuurlijk krijg je uitgebreide uitleg over wat er van je verwacht wordt binnen zo'n werkgroep.

Wil jij opkomen voor de belangen voor mensen met een zeldzame kanker? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator!