Vandaag, 28 juni, openen NFK en het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers de nieuwe Doneer Je Ervaring-peiling “Contact met andere mensen die geraakt zijn door kanker, wat is jouw ervaring?”. Met deze vragenlijst willen we achterhalen wat de meerwaarde is van lotgenotencontact en het aanbod van dit contact nog beter afstemmen op de behoefte van kankerpatiënten, mensen met verhoogde kans op kanker en hun naasten.

Contact met mensen die in ongeveer dezelfde situatie zitten als jij noem je ook wel lotgenotencontact. Heb of had jij behoefte aan lotgenotencontact? Zo ja, waar heb je lotgenotencontact gevonden? Waar bestond het contact uit? En hoe heb je het lotgenotencontact ervaren? Mensen van 18 jaar en ouder die kanker hebben of hebben gehad, mensen met een verhoogde kans op kanker en naasten kunnen de vragenlijst invullen.

Ook als je geen behoefte hebt (gehad) aan lotgenotencontact kun je aan de peiling deelnemen.

Vul de vragenlijst in

We horen graag jouw ervaring. Wil je die delen? Je hoeft je naam niet in te vullen, dus wij weten niet welke antwoorden jij geeft. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 – 10 minuten.

De vragenlijst staat open tot 6 september 2022.

De resultaten worden op 25 oktober gedeeld op nfk.nl en zeldzamekankers.nl.

Waarom deze vragenlijst?

Door de ervaringen over lotgenotencontact op te halen, weten wij beter wat de meerwaarde is van dit contact. We gebruiken de resultaten van de vragenlijst om het aanbod aan lotgenotencontact nog beter af te stemmen op de behoefte. Ook kunnen we waar nodig meer aandacht vragen voor het belang van lotgenotencontact.

Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen NFK. De basis van de vragenlijst is ontwikkeld door NFK en Borstkankervereniging Nederland (BVN). Zij hebben eerder dit jaar een vragenlijst over lotgenotencontact verspreid onder hun achterban.Deel via

Lees verder...

  1. 22 juni 2022 Streefbedrag geldinzamelingsactie BromAc gehaald: beter behandelalternatief voor PMP-patiënten in zicht
    Lees verder
  2. 1 juni 2022 Patiëntenplatform Zeldzame Kankers bij V&VN Oncologiedagen
    Lees verder
  3. 18 mei 2022 Gat tussen zeldzame en niet-zeldzame kankers nog steeds niet gedicht
    Lees verder