Samen met patiëntenorganisaties Close met je Doos en Patiëntenvereniging Hoofd-Hals deden we onlangs een dringende oproep betreffende HPV-vaccinaties in Nederland. We pleiten gezamenlijk voor eliminatie van HPV in ons land en melden dat de nood hoog is. Dit doen we als patiëntenorganisaties naar aanleiding van recente gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze gegevens laten namelijk zien dat HPV-infectie nog steeds een groot probleem is voor de gezondheid van inwoners van Nederland, want de infectie leidt jaarlijks nog tot duizenden nieuwe gevallen van diverse kankervormen.

Gevolgen van HPV-infecties

Acht op de tien mensen raakt een of meerdere keren in hun leven besmet met HPV. Dit houdt in dat jaarlijks 80 tot 90% van de bevolking besmet raakt, waarvan 1100 vrouwen en 300 mannen te horen krijgen dat ze kanker hebben als gevolg van deze besmetting. Van deze groep mensen overlijden ieder jaar ruim 600 personen. Kan dit aantal omlaag? Zeker, want in Nederland wordt momenteel enkel gevaccineerd met een bivalent vaccin. Dit vaccin beschermt enkel tegen twee soorten HPV (HPV16 en 18), waar de meeste Europese landen vaccineren met een breed valent vaccin. Hierdoor lopen wij als land achter op de eliminatie van HPV en zijn er ieder jaar veel ziektegevallen die voorkomen hadden kunnen worden.

Tijd voor de eliminatie van HPV

Samen pleiten wij er als patiëntenorganisaties voor dat het vaccin met de beste bescherming in het Rijksvaccinatieprogramma wordt opgenomen en dat het breedst mogelijke vaccin gratis toegankelijk wordt voor iedereen, ook boven de 18 jaar. Momenteel kunnen enkel jongeren tot 18 jaar het bivalent vaccin gratis krijgen. Het bredere vaccin is wel beschikbaar, maar daarvoor moet worden betaald. Zo wordt er een kansenongelijkheid gecreëerd die de organisaties onacceptabel vinden. In het streven naar de eliminatie van HPV hopen wij als patiëntenorganisaties dat het HPV-beleid in Nederland de komende tijd een stuk beter wordt.Deel via

Lees verder...

  1. 27 november 2023 Lancering Nederlandse Kanker Agenda
    Lees verder
  2. 20 november 2023 IKNL presenteert rapport 'Vrouw-manverschillen bij kanker'
    Lees verder
  3. 6 november 2023 In de wereld van kanker, zijn wij er voor jou
    Lees verder