Op 17 november 2022 is het Nederlands Kanker Collectief (NKC) van start gegaan, een initiatief van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK), KWF Kankerbestrijding en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

In februari van 2021 deed NFK samen met KWF en IKNL een oproep tot een Nederlandse Kankeragenda. Die agenda moest er onder andere voor zorgen dat de impact van kanker op patiënten en de maatschappij kleiner zou worden en dat de 5-jaarsoverleving stijgt van 65% in 2021, naar 75% in 2031. Nu, meer dan een jaar later, is dat initiatief opgegaan in het Nederlands Kanker Collectief (NKC).

Waarom dit collectief?

We zien dat de overlevingskans na een diagnose kanker in de afgelopen jaren is gestegen. Toch staan we nog voor grote uitdagingen. Zo is het percentage mensen dat kanker krijgt in Nederland hoger in vergelijking met andere Europese landen en blijft de overlevingskans voor bepaalde kankersoorten laag. Het voorkomen van kanker en het leven na kanker vragen om meer aandacht, terwijl ons zorg- en ondersteuningssysteem al onder druk staat.

Arja Broenland, directeur-bestuurder van de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK): ‘We weten het al langer, maar er lijkt nu een gevoel van ultieme urgentie te zijn. Ook omdat we ons realiseren dat we op veel gebieden achter de feiten aan lopen. Er worden met vele goede bedoelingen allerlei initiatieven opgezet om de oncologische zorg te verbeteren, maar daardoor raakt de zorg ook versnipperd. Samen zouden we veel verder kunnen komen, daar ligt een rol voor het Nederlands Kanker Collectief.’

Om die reden bundelen we onze krachten, zodat we samen maatschappelijke thema's rondom kanker kunnen adresseren, aanpakken en hopelijk oplossingen dichterbij kunnen brengen. Hiervoor maken we samen met onze partners een Nederlandse Kanker Agenda, om zo de impact van kanker op onze samenleving te verkleinen.

Nederlandse Kanker Agenda

In deze agenda worden de belangrijkste doelen op het gebied van kanker beschreven in de fases van het leven voor, met en na kanker. Daaruit volgen actieplannen die ervoor moeten zorgen dat de impact van kanker op de samenleving vermindert. Naar verwachting zullen de hoofdlijnen van de agenda medio 2023 bekend worden gemaakt.Deel via

Lees verder...

  1. 25 oktober 2022 Contact met lotgenoten helpt, maar niet iedereen wordt erover geïnformeerd
    Lees verder
  2. 11 oktober 2022 KWF: internationale samenwerking voor betere behandeling zeldzame kanker
    Lees verder
  3. 7 oktober 2022 Passende informatie en ondersteuning nodig voor verbetering kwaliteit van leven van patiënten met zeldzame kankers
    Lees verder