Vijf Europese kankerorganisaties slaan de handen ineen om mensen met een zeldzame vorm van kanker meer behandelperspectief te bieden. Samen met partners uit Spanje, Frankrijk en België daagt KWF wetenschappers uit om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame vormen van kanker te versnellen. Hiervoor stellen de fondsen gezamenlijk zo'n 12 miljoen euro beschikbaar.

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers juicht internationale samenwerking op het gebied van zeldzame kanker toe! De overleving van zeldzame kanker moet omhoog omdat deze nog steeds ver achterloopt ten opzichte van niet-zeldzame kanker (NKR-cijfers / IKNL). Dit redden we niet door enkel onderzoek in ons eigen land te doen omdat we vaak te weinig aantallen (zeer) zeldzame kankerpatiënten hebben. Daarom zijn we erg blij dat KWF op Europees gebied de handen ineen slaat. Ook de 20.000 patiënten met zeldzame kanker hebben recht op een beter behandelperspectief.

Persbericht KWF

‘Nederland is klein op de kaart, maar groot in onderzoek en samenwerking. Door over de grens te kijken en de handen met buitenlandse partners ineen te slaan, kunnen we belangrijke stappen maken voor mensen met zeldzame kanker.’ (Carla van Gils, directeur KWF Kankerbestrijding)

Een op de vijf kankerpatiënten heeft een zeldzame vorm van kanker. Dat zijn 20.000 Nederlanders per jaar die voor extra uitdagingen komen te staan. Ze moeten vaak langer wachten op de (juiste) diagnose en hebben meestal minder (effectieve) behandelopties. Dat beperkt hun vooruitzichten. Van de mensen met zeldzame kanker is gemiddeld 56% na vijf jaar nog in leven. Bij niet-zeldzame vormen is dat 72% (NKR-cijfers / IKNL).

Grensoverstijgend onderzoek

Meer onderzoek naar zeldzame kanker is dringend nodig, maar vaak niet haalbaar vanwege het beperkt aantal patiënten. Voor grote studies met voldoende bewijskracht zijn veel deelnemers nodig. Juist bij zeldzame kanker is dat moeilijk te realiseren in Nederland.

Internationale samenwerking is noodzakelijk om grootschalig, goed onderbouwd onderzoek op te kunnen zetten. KWF heeft daarom meerdere Europese fondsen bereid gevonden tot een gezamenlijke 'call for proposals', een oproep aan wetenschappers om veelbelovende onderzoeksvoorstellen in te dienen. Het doel van deze ATTRACT-call is het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe, effectieve medicijnen voor mensen met zeldzame kanker.

De focus ligt op multinationale, multicenter klinische studies. Dat zijn onderzoeken waar patiënten uit meerdere landen en meerdere ziekenhuizen aan mee kunnen doen. Op die manier zijn voldoende gegevens te verzamelen en betrouwbare conclusies te trekken.

FC AECC (Spanje), Anticancer Fund (België), Kom op tegen Kanker (België), Fondation ARC (Frankrijk) en KWF stellen samen 12 miljoen euro beschikbaar. Om dat bedrag met maximale impact te besteden, beoordeelt een onafhankelijke commissie van experts en patiënten de ingediende voorstellen zorgvuldig op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie.

Vanaf 22 november kunnen onderzoekers een projectvoorstel indienen. Meer informatie is te vinden op www.attract-call.com.

Bron: KWFDeel via

Lees verder...

  1. 7 oktober 2022 Passende informatie en ondersteuning nodig voor verbetering kwaliteit van leven van patiënten met zeldzame kankers
    Lees verder
  2. 20 september 2022 Lymfoedeem na kanker, wat is jouw ervaring?
    Lees verder
  3. 9 september 2022 Documentaire Privégesprekken maakt kanker en seksualiteit bespreekbaar
    Lees verder