Op 4 juni ontving Manon van Splunter, NFK-belangenbehartiger Zeldzame Kankers, het rapport 'Aanwijzen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland: Praktijkervaringen vanuit juridisch perspectief' van Patiëntenplatform Sarcomen en patiëntenorganisatie HEVAS.

Deelname consultatieronde

Uit het rapport blijkt dat de jaarlijkse VWS-procedure tot aanwijzing van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA) belangrijke juridische mankementen bevat. Met het rapport in handen kan belangenbehartiger Manon van Splunter gericht en effectief deelnemen aan de consultatieronde en de belangen van mensen met een zeldzame kanker beter vertegenwoordigen.

VWS heeft de ECZA-procedure eerder dit jaar stopgezet vanwege bezwaarprocedures en klachten. Om de procedure te verbeteren consulteert de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) in opdracht van VWS de betrokken veldpartijen.

ECZA-procedure

Het is voor mensen met een zeldzame kanker essentieel dat zij gespecialiseerde zorg krijgen. Ziekenhuizen kunnen via de ECZA-procedure een aanvraag doen om door VWS als expertisecentrum te worden erkend. Een erkend expertisecentrum kan zich aansluiten bij een Europees kennisnetwerk. Naast transparantie voor patiënten stimuleert de ECZA-procedure ook de kennisontwikkeling van Nederlandse ziekenhuizen.Deel via

Lees verder...

  1. 13 juni 2024 Locatie kankerbehandeling: bekend maakt bemind
    Lees verder
  2. 19 april 2024 Nederlands Kanker Collectief publiceert actieplan Zeldzame kankers
    Lees verder
  3. 26 maart 2024 Kankerzorg in het ziekenhuis of op een andere plek, wat vind jij?
    Lees verder