Van 30 mei tot en met 1 juni dit jaar vonden de V&VN Oncologiedagen weer plaats. V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers was aanwezig met een informatiestand en verzorgde een plenaire presentatie over schaamtumoren.

In de presentatie met de titel ‘Schaamte onder de gordel’ stonden de ervaringen van patiënten met schaamtevolle tumoren, zoals anus-, penis en vulvakanker, centraal. PZK-projectleider Marga Schrieks verzorgde de presentatie samen met verpleegkundig specialist anuskanker in het Amsterdam UMC, Esther Kuyvenhoven.


Ervaring van patiënten

Aan de hand van de resultaten uit de Doneer Je Ervaring-peiling ‘Sociale steun, begrip en nazorg’ vertelde Marga Schrieks dat mensen met schaamtegevoelige kankersoorten zich vaak eenzamer voelen dan mensen met een niet-schaamtegevoelige kanker. Ze schamen zich daadwerkelijk voor hun ziekte en kunnen er daardoor niet of minder makkelijk over praten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de patiënten en hun naasten en zelfs tot een existentiële crisis leiden.

Handvatten voor de zorgverlener

In het tweede deel ging Esther Kuyvenhoven in op de taboe’s en stigma’s die samenhangen met schaamtumoren. Ook gaf ze handvatten hoe als zorgverlener om te gaan met schaamtevolle kankers: hoe creëer je een omgeving waarin de patiënt zich veilig voelt om erover te praten. En hoe kun je als zorgverlener bijdragen om taboe’s en stigma’s te verkleinen en de gevolgen van de ziekte en behandeling voor patiënten en hun naasten te beperken.

Video

Van de presentatie is een video-opname gemaakt. De opname was in eerste instantie uitsluitend voor intern gebruik bedoeld en voldoet daardoor eigenlijk niet aan onze kwaliteitseisen. Gezien de informatieve waarde hebben we de video toch online gezet. Je kunt de opname hier bekijken.

Publicatie Oncologica

In september 2022 verscheen er een verslag van de presentatie 'Schaamte onder de gordel' in Oncologica, het tijdschrift van V&VN Oncologie. Bekijk hier het artikel.Deel via

Lees verder...

  1. 28 juni 2022 Contact met andere mensen die geraakt zijn door kanker, wat is jouw ervaring?
    Lees verder
  2. 22 juni 2022 Streefbedrag geldinzamelingsactie BromAc gehaald: beter behandelalternatief voor PMP-patiënten in zicht
    Lees verder
  3. 1 juni 2022 Patiëntenplatform Zeldzame Kankers bij V&VN Oncologiedagen
    Lees verder