Sinds 2008 zet Caroline Loef zich in voor verbetering van de zorg voor PTO-patiënten en hun naasten, door haar werk als onderzoeker en als adviseur bij de patiëntenorganisatie PTO. Door het aanvaarden van nieuwe werkzaamheden heeft ze afscheid genomen als adviseur.

Caroline Loef volgde na haar studie medische microbiologie aan de Hoge School Rotterdam ook een studie biologie aan de Universiteit van Utrecht. In de jaren daarna promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op immuno-gentherapie ten behoeve van de behandeling van prostaatkanker.

Sinds 2008 werkte Caroline bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Als onderzoeker werkte ze voornamelijk aan projecten om de zorg voor patiënten met de diagnose primaire tumor onbekend te verbeteren.

Vanaf 2013 adviseerde zij stichting Sterren op het gebied van PTO. Deze stichting fuseerde op initiatief van Caroline in 2020 met de stichting Vrienden van Hederik. Zo ontstond Missie Tumor Onbekend (MTO), een samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK).

2020 was eveneens het jaar waarin het onder anderen door Caroline geschreven rapport over PTO door IKNL werd gepresenteerd. Met de concrete cijfers en inzichten van de rapportage kon MTO vervolgens succesvoller naar buiten treden en aandacht vragen voor de moeilijke situatie van PTO-patiënten en hun naasten. Caroline trad in 2021 toe tot de raad van advies van MTO. Vanaf nu zal Caroline nieuwe werkzaamheden oppakken en het team MTO evenals de adviesraad MTO verlaten.

Caroline Loef heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor het lot van PTO-patiënten en hun naasten. Veel succes Caroline in je nieuwe professionele carrière maar bovenal een gelukkige toekomst gewenst!