Het is belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat zo veel mogelijk ervaring met de behandeling van jouw zeldzame kankersoort heeft. Want, hoe vaker een arts (en een ziekenhuis) een bepaalde behandeling uitvoert, hoe beter hij of zij er in wordt. Als patiënt is het echter niet gemakkelijk te achterhalen hoeveel ervaring ziekenhuizen hebben met bepaalde kankersoorten. Het is daarom belangrijk om dit goed te bespreken met jouw behandelend arts.

Welk ziekenhuis voor welke vorm van zeldzame kanker?

Voor een aantal zeldzame kankersoorten in Nederland weten we welke ziekenhuizen de beste zorg bieden. Als dit bij ons bekend is, dan vind je dit ziekenhuis bij de informatie per kankersoort.

Op dit moment hebben we meer informatie of tips over expertzorg voor de volgende kankersoorten:

Expertzorg

Alle mensen met kanker moeten kunnen rekenen op die zorg die hen de beste kansen biedt voor overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven. Nu en in de toekomst. Dát is waar de patiëntenorganisaties voor mensen met kanker naar streven. De “beste zorg” betekent dat diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg naar de laatste inzichten worden uitgevoerd door een ervaren en gespecialiseerd team van zorgverleners. Wij noemen hen experts. De zorg voor mensen met kanker is zo ingewikkeld geworden en de ontwikkelingen gaan zo snel dat wij vinden dat alleen experts deze zorg naar de laatste inzichten en op de best mogelijke manier kunnen uitvoeren. Daarom noemen wij oncologische zorg expertzorg. En vinden wij het belangrijk dat iedereen met kanker expertzorg ontvangt.

Meer over ziekenhuiskeuze

Het is goed om te weten dat je altijd een keuze hebt in welk ziekenhuis je behandeld wil worden. Op ieder moment van je behandeling kun je die keuze ook aanpassen. Op de website ZiekenhuisKiezenBijKanker.nl vind je meer informatie over de keuze van een ziekenhuis bij kanker. Zeker voor zeldzame kankersoorten is het belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat met veel ervaring met jouw vorm van kanker.