Op dit moment heeft PZK al 50 enthousiaste vrijwilligers. Over hun inzet als vrijwilliger zeggen zij:

"Vrijwilligerswerk is een zinvolle tijdsbesteding."
"Door mijn vrijwilligerswerk heb ik veel nieuwe sociale contacten gekregen."
"Op deze manier kan ik wat terugdoen voor de maatschappij."
"Ik doe hele nieuwe ervaringen op en leer veel nieuwe dingen."

“Vrijwilligerswerk is LEUK!”

“Als vrijwilliger bij PZK kan ik mijn kennis en werkervaring toch nog gebruiken. En het is fijn om je gewaardeerd te voelen voor je inzet.”

“Het geeft voldoening om je samen met anderen in te zetten om de kansen voor mensen met zeldzame kankers te verbeteren.”

Binnenkort zal deze pagina nog aangevuld worden met ervaringsverhalen van vrijwilligers.