Zondag 13 maart 2022 hebben we de Week van de Zeldzame Kankers afgesloten met een Facebooklive. Bekijk de gehele uitzending terug:

Facebooklive

We blikken in de Facebooklive terug op hoe de week is verlopen, gaan dieper in op het thema expertzorg, kijken waar verbetering mogelijk is en er is ruimte voor vragen. Projectleider Marga Schrieks van het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers sloot de week af samen met:

 • Djuna Denkers, ervaringsdeskundige
  Bij Djuna werd in 2017 anuskanker vastgesteld. Ze heeft veel geluk gehad met snel reagerende artsen die direct doorhadden dat het niet om een aambei ging.

 • Simone Dokter, Verpleegkundig Specialist
  Ze werkt in het Antoni van Leeuwenhoek binnen het specialisme maag- darm- en leveroncologie. Patiëntencontact staat bij haar voorop. Ze houdt zich ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg door nieuwe kennis en innovaties toe te passen en ze is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

 • Thijs Merkx, voorzitter RvB IKNL
  IKNL staat voor Integraal Kankercentrum Nederland. Merkx is ook hoogleraar mond-, kaak-, en aangezichtsoncologie bij het Radboudumc. IKNL monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van preventie, curatieve en palliatieve zorg.

 • Carla van Herpen, hoogleraar zeldzame kankers
  Sinds 2018 is ze hoogleraar rare cancers aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Ze is de eerste hoogleraar op dit gebied in Nederland. Ze zet zich in om de overleving en de kwaliteit van leven voor patiënten met een rare cancer te verbeteren. Bijzondere aandacht geeft zij aan speekselklierkanker en hoofd-halskanker.
Vragen over expertzorg? Neem contact met ons op! Lees verder