Mede door de inzet van alle betrokkenen bij Patiëntenplatform Zeldzame Kankers is het ons gelukt Zeldzame Kankers als één van de vijf uitgelichte doelen in de Nederlandse Kanker Agenda (NKA) te krijgen. Dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!

Het Nederlands Kanker Collectief (NKC) publiceerde vorige maand het Actieplan Zeldzame Kankers. Met dit actieplan hebben wij een middel in handen om de belangenbehartiging voor zeldzame kankers door alle programma's en thema’s van NFK te organiseren. Zeldzame Kankers krijgen vanaf nu nog meer aandacht van NFK. Lees meer op de NFK- website.

In het actieplan staan 13 activiteiten om het doel – verbetering van de overleving van mensen met of na een zeldzame vorm van kanker in 2032 – te behalen. Het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers is erg blij met dit actieplan!