Op woensdag 1 juni geeft PZK-projectleider Marga Schrieks samen met verpleegkundig specialist Esther Kuyvenhoven een presentatie bij de V&VN Oncologiedagen over schaamtumoren. In de presentatie staan ervaringen van patiënten met schaamtevolle kankersoorten, zoals anus- en peniskanker, centraal.

Zorgprofessionals krijgen praktische handvatten hoe zij het beste met de kwetsbare en schaamtegevoelige onderwerpen om kunnen gaan rondom deze aandoeningen. Tijdens de sessie wordt de impact op seksualiteit, het taboe rondom deze kankersoorten en het onbegrip waar patiënten mee te maken hebben besproken.

Ervaringen van patiënten

PZK-projectleider Marga Schrieks licht de resultaten uit de Doneer Je Ervaring ‘Sociale steun, begrip en nazorg’ toe. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen met ‘schaamtegevoelige kankersoorten’ zich eenzamer voelen, zich daadwerkelijk schamen en daardoor ook minder makkelijk over dit onderwerp kunnen praten. Ook zijn de (sociale) gevolgen groot. Het niet durven praten door schaamte of door vooroordelen rondom bijvoorbeeld het hebben van HPV, geeft ook onbegrip en eenzaamheid.

Perspectief vanuit de verpleegkundig specialist

Vervolgens belicht verpleegkundig specialist Esther Kuyvenhoven het perspectief vanuit de verpleegkundige en biedt handvatten om schaamte bij patiënten te beperken zodat de gevolgen voor de patiënt, ook op het gebied van seksualiteit, zo veel mogelijk beperkt worden.Deel via

Lees verder...

  1. 18 mei 2022 Gat tussen zeldzame en niet-zeldzame kankers nog steeds niet gedicht
    Lees verder
  2. 13 mei 2022 Geslaagde vrijwilligersbijeenkomst Patiëntenplatform Zeldzame Kankers
    Lees verder
  3. 14 maart 2022 DRCP-symposium: het verslag
    Lees verder