Wat is talgklierkanker?

Talgklierkanker of talgkliercarcinoom is een zeldzame, maar agressieve vorm van huidkanker. Talgklieren zijn aanwezig in de huid en in de ooglidranden. Ongeveer driekwart van alle gevallen van talgklierkanker ontstaat in de talgklieren van of rondom de oogkas. Een kwart ontstaat elders op de huid. Talgklierkanker komt vooral voor bij mannen en vrouwen boven de 60.

Op kanker.nl lees je meer over talgklierkanker, de oorzaken en behandelmogelijkheden. Momenteel zijn we bezig om deze informatie – samen met patiënten en artsen – te actualiseren en uit te breiden.

Wat is het beste ziekenhuis bij talgklierkanker?

De zorg voor mensen met kanker in Nederland is goed. Toch worden niet alle patiënten volgens de laatste inzichten behandeld. De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan erg snel: de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling worden steeds complexer. Deze snelheid en complexiteit maken het voor artsen onmogelijk om voor veel kankersoorten alle ontwikkelingen bij te houden en de complexe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling goed te beheersen.

Toch bieden veel ziekenhuizen zorg voor bijna alle kankersoorten. Vaak in kleine aantallen, zeker wanneer het om een zeldzame vorm van kanker gaat zoals talgklierkanker. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ziekenhuizen soms maar een paar mensen met talgklierkanker behandelen. Deze ziekenhuizen doen hierdoor te weinig ervaring op met (het behandelen van) talgklierkanker.

Expertziekenhuis talgklierkanker

Het is belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat zo veel mogelijk ervaring met de behandeling van talgklierkanker heeft. Want, hoe vaker een arts (en een ziekenhuis) een bepaalde behandeling uitvoert, hoe beter hij of zij er in wordt.

Als patiënt is het echter niet gemakkelijk te achterhalen hoeveel ervaring ziekenhuizen hebben met talgklierkanker. Het is daarom belangrijk om dit goed te bespreken met jouw behandelend arts.

Tips bij talgklierkanker

Talgklierkanker en de behandeling ervan hebben een grote invloed op je dagelijks leven. Lichamelijk, maar ook mentaal. De precieze gevolgen zijn natuurlijk voor iedereen anders, maar er zijn verschillende dingen waar veel (ex-)talgklierkankerpatiënten tegenaan lopen, zoals vermoeidheid en angst. Hieronder delen we een aantal tips (van lotgenoten).

Testen op Muir-Torre-syndroom

Als je talgklierkanker hebt, dan is het aan te raden je te laten testen op het Muir-Torre-syndroom. Talgklierkanker kan namelijk ook voorkomen als onderdeel van dit syndroom. Mensen met dit syndroom hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker. Lees meer over dit syndroom op kanker.nl.

Vermoeidheid door talgklierkanker

Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht bij kanker. Deze vermoeidheid wordt veroorzaakt door de kanker zelf, maar kan daarnaast ook een gevolg zijn van de behandeling en kan verergerd worden door een slechte nachtrust door pijn of stress.

De vermoeidheid is geen ‘normale’ vermoeidheid, zoals gezonde mensen die ervaren. Het is een diepere en meer ingrijpende vermoeidheid, die een flinke impact op je dagelijks leven, relaties en op je werk kan hebben.

Angst door kanker

Na de behandeling van kanker kun je nog lang bang zijn dat de kanker terugkomt. Dat is begrijpelijk. Angst is een vervelend gevoel, maar het heeft ook nuttige kanten. Het zorgt ervoor dat je alert blijft en goed let op eventuele symptomen. Ook kan het een reden zijn om naar medische controles te gaan of om gezond(er) te leven. Op kanker.nl vind je tips om om te gaan met angst bij kanker.

Ervaringsverhalen

Lotgenotencontact

Gespreksgroepen

Wil je in contact komen met andere mensen met talgklierkanker of andere huidkanker? Bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen, elkaar tips te geven of om elkaar te steunen? Hiervoor kun je terecht bij verschillende gespreksgroepen op kanker.nl.

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

Wil je lid worden van het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers of wil je je inzetten voor én met andere mensen met talgklierkanker? Meld je dan aan voor het platform.

Wetenschappelijk onderzoek

Artsen en wetenschappers zijn steeds op zoek naar nieuwe en betere behandelingen voor kanker. Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor de basis. Op kanker.nl vind je een overzicht van actuele trials op het gebied van verschillende kankers in Nederland. Deze informatie kun je gebruiken om met je arts in gesprek te gaan over eventueel meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Nieuws en nieuwsbrief

Lees hier het laatste nieuws en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Zet je in voor mensen met talgklierkanker