Een juiste en snelle diagnose is van wezenlijk belang voor de kans van slagen van de behandeling bij kanker. Voor zeldzame kankersoorten geldt dat de diagnose vaak pas laat gesteld wordt. Soms is zelfs helemaal niet duidelijk om welke kankersoort het gaat.

Hartwig Medical Foundation

Door whole genome sequencing (WGS) kunnen patiënten tegenwoordig behandeld worden op basis van hun individuele genetische opmaak, hun DNA. Prof. Dr. Edwin Cuppen director van Hartwig Medical Foundation, vertelt over de nieuwe inzichten op het gebied van diagnostiek en WGS bij zeldzame kankers.

Kanker.nl legt het uit

Als je kanker hebt, kan de arts voorstellen om het DNA van de tumor te laten onderzoeken. Door het DNA-onderzoek komt de arts meer te weten over de eigenschappen van de tumor. Er zijn verschillende redenen om het DNA te onderzoeken. De belangrijkste zijn het kiezen van een behandeling en om wetenschappelijk onderzoek te doen. Op kanker.nl vind je veel informatie over DNA-onderzoek. Bijvoorbeeld de infographic Zo gaat DNA-onderzoek bij kanker.