Contact met lotgenoten kan je helpen om je meer begrepen en minder eenzaam te voelen. De vorm van lotgenotencontact is per kankersoort verschillend.

Persoonlijk contact

Voor een aantal kankersoorten kun je in persoonlijk contact komen met lotgenoten. Dit heeft onder andere te maken met de grootte van de patiëntgroep en hun communicatievoorkeuren. Klik in de menubalk op Kankersoorten en vind het georganiseerde lotgenotencontact op de pagina van de specifieke kankersoort.

Gespreksgroepen

Op Kanker.nl zijn al verschillende gespreksgroepen actief. Je vindt ze in de gespreksgroep ‘Zeldzame tumoren’.

Is jouw zeldzame kankersoort nog niet vertegenwoordigd op het platform? Neem dan contact op met Ilze Roelofs, vrijwilligerscoördinator van het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers via zeldzamekankers@nfk.nl. Zij kan je in contact brengen met (een) lotgeno(o)t(en).

Lotgenotenzoeker

Met de Lotgenotenzoeker van kanker.nl kun je gericht zoeken naar een lotgenoot. Dit kan iemand zijn die dezelfde behandeling heeft ondergaan als jij, of die tegen dezelfde problemen aanloopt. Ook kun je filteren op bijvoorbeeld regio of leeftijd.

Ontwikkeling van de Lotgenotenzoeker
Wij zijn als Patiëntenplatform Zeldzame Kankers vanaf het begin zeer nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Lotgenotenzoeker, want juist voor mensen met een zeldzame kanker kan het lastig zijn om lotgenoten te vinden. Kanker.nl ontwikkelde de Lotgenotenzoeker samen met o.a. Stichting Olijf, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, Stichting Jongeren en Kanker, Patiëntenplatform Zeldzame Kankers, Stichting Zaadbalkanker, Living With Hope en Leven Met Blaas- of Nierkanker. Een digitale tool om zelf, op een veilige én vrijblijvende manier, in contact te komen met een lotgenoot. Een digitale tool om zelf, op een veilige én vrijblijvende manier, in contact te komen met een lotgenoot.