Contact met lotgenoten kan je helpen om je meer begrepen en minder eenzaam te voelen. De vorm van lotgenotencontact is per kankersoort verschillend. Dit heeft onder andere te maken met de grootte van de patiëntgroep en hun communicatievoorkeuren. Klik in de menubalk op Kankersoorten en vind het georganiseerde lotgenotencontact op de pagina van de specifieke kankersoort.

Gespreksgroepen

Op Kanker.nl zijn al verschillende gespreksgroepen actief. Je vindt ze in de gespreksgroep ‘Zeldzame tumoren’.

Is jouw zeldzame kankersoort nog niet vertegenwoordigd op het platform? Neem dan contact op met Marga Schrieks, projectleider van het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers via zeldzamekankers@nfk.nl. Zij kan je in contact brengen met (een) lotgeno(o)t(en).