De Europese samenwerking tussen huidlymfoom-patiëntenorganisaties begint meer vorm te krijgen. Op 6 oktober 2022 was er een bijeenkomst in Porto waar vertegenwoordigers van diverse Europese patiëntenorganisaties live of online aan deelnamen.

Sommige van de deelnemende organisaties zijn pas gestart en zitten nog in een oriëntatiefase, terwijl andere al jaren actief zijn.

De uitkomst van de levendige brainstormsessie is een inventarisatie van knelpunten, die de aanwezige organisaties ervaren. Zo blijken alle organisaties het o.a. lastig te vinden om huidlymfoompatiënten te bereiken. De organisaties kunnen ieder voor zich aan de slag met de knelpuntenlijst.

Met de samenwerking willen de aangesloten organisaties elkaar onderling versterken door informatie over laatste ontwikkelingen uit te wisselen en ervaringen te delen over een succesvolle aanpak van activiteiten.

Een Engelstalige samenvatting van de bijeenkomst kun je hieronder downloaden.