Na de succesvolle informatiebijeenkomst van 29 september 2023 in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam hebben zich twee nieuwe vrijwilligers gemeld voor de PZK Patiëntengroep Peniskanker. Samen met bestaande vrijwilligers Sjoerd en Ben gaan zij zich inzetten voor onze patiëntengroep.


Sjoerd ken je misschien al; hij was een van de sprekers tijdens de informatiebijeenkomst en sprak over zijn patient-journey . Ben kun je kennen van het lotgenotencontact op onze website.

Een eerste brainstormsessie van de vrijwilligers heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarin spraken zij over onderwerpen en actiepunten waarmee zij aan de slag willen gaan. Actiepunten zijn:

  1. Het verzamelen van praktische en handige tips en tricks van ervaringsdeskundigen om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van peniskanker.
  2. Het zo breed mogelijk delen van deze tips en tricks.
  3. De mogelijkheden onderzoeken voor een eventuele volgende informatiebijeenkomst voor patiënten met peniskanker. (Of zo'n bijeenkomst er überhaupt komt is natuurlijk afhankelijk van de medewerking van veel partijen en de voorbereiding ervan kost veel tijd.)
  4. Het beschikbaar zijn voor lotgenotencontact en dit eenvoudig toegankelijk maken en onder de aandacht brengen.

    Ondersteund door Ilze Roelofs, de nieuwe vrijwilligerscoördinator binnen het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers (PZK), gaan de vrijwilligers aan de slag met de actiepunten.

    Mocht je een bijdrage willen leveren aan (een van) de actiepunten, meld je dan meteen aan als vrijwilliger. Dat kan door te mailen naar zeldzamekankers@nfk.nl. We kunnen altijd wat extra PK gebruiken!