Maria Reinboud, één van onze vrijwilligers, sprak prof. dr. Ignace de Hingh over zijn inauguratie als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en over nieuwe ontwikkelingen rondom de zeldzame kanker Pseudomyxoma Peritonei (PMP).

Sinds 2007 werkt Ignace de Hingh als chirurg in het Catharina Ziekenhuis. “Mijn specialisaties zijn de complexe oncologische ingrepen, zoals operaties aan alvleesklierkanker en Hypertherme Intra PEritoneale Chemotherapie (HIPEC)."

HIPEC

Bij de meeste mensen met PMP is CRS-HIPEC een geschikte behandeling. Deze behandeling bestaat uit twee onderdelen: het CRS-deel en het HIPEC-deel. CRS staat voor cytoreductieve chirurgie. Dit is de chirurgische ingreep. Na deze ingreep wordt de buik gespoeld met warme chemotherapie. Dit wordt aangeduid met de afkorting HIPEC. “Er zijn op dit moment 10 expertisecentra voor HIPEC in Nederland. Wat betreft de chirurgische ingreep (CRS) zitten PMP-patiënten helemaal goed in één van deze centra. Alle HIPEC-centra zijn ook vertegenwoordigd in de DPOG, een landelijk overleg over buikvlieskankers. Daardoor zijn ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. HIPEC is een schoolvoorbeeld van integrale zorg en samenwerking. Daarin is er al een succesvolle samenwerking met academische en niet-academische ziekenhuizen.”

Bijzonder hoogleraar

Naast zijn werk als chirurg, is De Hingh voorzitter van de Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG) en bestuurslid van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). "Daarnaast zit ik in diverse andere commissies binnen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) en de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO). Mijn persoonlijke passie is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met als doel het verbeteren van patiëntenzorg". De Hingh is sinds 1 september bijzonder hoogleraar ’Integrale benadering van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit’ of, zoals hij zelf zegt, ‘hoogleraar multidisciplinaire zorg voor kanker’. “De inauguratie was fantastisch. Ik was blij verrast met een mooi congres en een hoge opkomst uit heel Nederland.”

Onderzoek naar ontstaan van PMP

De Hingh wil de zorg voor patiënten die kanker hebben in een van de buikorganen verbeteren, onder meer door onderzoek te doen naar de oorzaak, de bestrijding en de behandelmethoden. “Met deze leerstoel is er vooral meer tijd. Ik kan mij daarmee richten op nieuwe samenwerkingen en fundamenteel onderzoek in het laboratorium. Wat betreft PMP weten we al veel over de behandeling, maar we willen de oorzaak ook beter begrijpen. Waarom ontstaat het? Waarom ontwikkelt het zich op deze manier? En geeft dat aanknopingspunten voor behandeling? Misschien is Nederland te klein om dit te onderzoeken en zullen we in Europees verband moeten samenwerken. In september is er een tweejaarlijks congres, ditmaal in China. Daar is voor mij alle mogelijkheid om ook wereldwijd samenwerking te zoeken en nieuwe contacten te leggen. Mogelijk kunnen we ook leren van andere zeldzame kankers bij de aanpak. Daarvoor is er een samenwerking met NFK en het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers.”

Ontwikkelingen rond PMP

Op de vraag of er op dit moment ontwikkelingen rond PMP zijn is het vooral het wachten op toestemming om de slijmoplossend middel Bromac uit Australië te mogen gebruiken. De wet en regelgeving in Europa is enorm ingewikkeld. Dat het daarbij gaat om een kleine groep patiënten helpt helaas niet mee, aldus de Hingh.Deel via

Lees verder...

  1. 18 december 2019 Webinar: ‘Een ziekenhuis kiezen bij kanker, hoe belangrijk is dat?’
    Lees verder
  2. 10 december 2019 Helft kankerpatiënten staat niet stil bij keuze ziekenhuis
    Lees verder
  3. 6 december 2019 Patiëntenplatform Zeldzame Kankers bij ESMO Congress Rare Cancers
    Lees verder