Als je de diagnose schildklierkanker hebt gekregen, is het belangrijk om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn. Zo kun je weloverwogen beslissingen nemen gedurende het behandeltraject en daarna.

Leven met en na kanker roept vaak talloze vragen op. Vragen waarop niet altijd direct antwoorden te vinden zijn. Op het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers verwijzen we nu naar initiatieven die jou helpen om je beter te informeren. Daarnaast zijn er in de Week van de Schildklier, van 25 tot 29 mei, verschillende online evenementen georganiseerd door Schildklier Organisatie Nederland (SON). De werkgroep schildklierkanker van SON is als patiëntgroep aangesloten bij het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers.

Stel je vraag aan een professional

Het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers geeft toegang tot verschillende betrouwbare websites over schildklierkanker, zoals kanker.nl en schildklier.nl. Toch kun je met vragen blijven zitten. Uiteraard is je eigen arts het eerste aanspreekpunt voor vragen over jouw behandeltraject. Binnenkort is het mogelijk om online algemene vragen te stellen over schildklierkanker. Prof. dr. Gerlof Valk, internist endocrinoloog bij het UMC Utrecht is graag bereid deze vragen, indien nodig samen met zijn team, voor je te beantwoorden. Gerlof Valk: 'Onze motivatie om dit te doen is, dat we vinden dat iedere patiënt het recht heeft op de juiste informatie. Daaraan willen we graag bijdragen.' Alle vragen en antwoorden kun je dan ook teruglezen.

COMBO-studie

De COMBO-studie onderzoekt hoe patiënten met schildklierkanker het beste over de behandeling geïnformeerd kunnen worden en hoe de mening van de patiënt meegenomen kan worden in de keuze voor een behandeling. Voor dit onderzoek zijn keuzehulpen en een training voor artsen ontwikkeld. De patiënt wordt gevraagd na te denken over wat belangrijk is bij de keuze en dat mee te nemen naar het consult. Daarnaast worden twee voorlichtingsmethoden met elkaar vergeleken: de standaardmethode en de nieuwe methode. In de standaardmethode vindt de gebruikelijke begeleiding plaats, in de nieuwe methode wordt daarnaast ook het nieuw ontwikkelde voorlichtingsmateriaal gebruikt. Er wordt vooral gekeken naar het verschil in kwaliteit van de gespreksvoering tijdens de consulten. Inmiddels zijn de eerste patiënten gestart. Lees meer over dit onderzoek en de deelnemende ziekenhuizen.

Week van de Schildklier 2020

In de Week van de Schildklier, van 25 tot 29 mei, organiseert Schildklier Organisatie Nederland een webinar, online jongerencontact en extra telefoondiensten van de Schildkliertelefoon.

Het webinar op maandag 25 mei a.s. om 11:00 uur gaat over het instellen op schildklierhormoon. Internist-endocrinoloog dr. Charlotte van Noord (Maasstad Ziekenhuis-Rotterdam) licht toe hoe je tot een optimaal resultaat kunt komen en beantwoordt vragen. Het webinar is voor iedereen die geen of een slecht werkende schildklier heeft of beroepshalve is geïnteresseerd. Lees meer over deze en andere activiteiten op de website van SON.

Kijk voor meer informatie op:Deel via

Lees verder...

  1. 14 mei 2020 Nieuwe patiëntgroep ‘primaire tumor onbekend’ aangesloten bij het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers
    Lees verder
  2. 5 mei 2020 Presentaties van internationaal congres huidlymfomen
    Lees verder
  3. 18 maart 2020 Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?
    Lees verder