Karlijn Hermans is promovenda bij de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Ze doet onderzoek naar de rol van leefstijlfactoren zoals alcoholconsumptie en roken bij het ontstaan van kanker waarbij de bron van uitzaaiingen onbekend is (PTO).

door Warnyta Minnaard

Waardoor was je interesse gewekt om jouw onderzoek te focussen op primaire tumor onbekend?

Enkele jaren geleden heb ik de bachelor Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken afgerond, waarin ik voor het eerst hoorde over de diagnose primaire tumor onbekend (PTO). Ik vond het toen al bijzonder dat het niet mogelijk was om de primaire tumor aan te tonen, maar ook opmerkelijk dat er zo weinig bekend was over het fenomeen. Na het afronden van mijn master kwam ik de vacature tegen om onderzoek uit te voeren naar risicofactoren die geassocieerd zijn met PTO. Uiteraard was ik heel gemotiveerd om dit te bestuderen, wat ik nog steeds met volle overtuiging doe!

Hoe komt het dat er zo weinig onderzoek naar de diagnose PTO wordt gedaan?

Over het algemeen denk ik dat de diagnose PTO weinig aandacht krijgt omdat het een heterogene groep metastasen/uitzaaiingen omvat. Dit maakt het lastig om de ziekte te bestuderen, maar ook complex wat betreft een heldere definitie. Als we kijken naar de incidentiecijfers, zou er veel meer aandacht aan de ziekte besteed mogen worden. Hoewel er de gedurende afgelopen tijd veel stappen zijn gezet met betrekking tot onderzoek, is er nog veel te doen. Met ons onderzoek, hoop ik daar een bijdrage aan te leveren.

Wat is de belangrijkste conclusie uit jouw onderzoek?

We hebben gevonden dat het consumeren van alcohol, en roken de kans verhogen om de diagnose PTO te krijgen. De hoeveelheid alcohol die gedronken wordt is daarbij van belang, net als de hoeveelheid sigaretten die gerookt wordt en het aantal jaren dat er gerookt is. Net als voor andere kankersoorten geldt dat om de kans op het krijgen van een PTO te verkleinen, het verstandig is om zo min mogelijk alcohol te consumeren en niet te roken. Voor de associatie tussen lichaamsbouw en lichamelijke activiteit met betrekking tot PTO hebben we geen relaties gevonden. Uiteraard blijft het wel van belang om een gezond gewicht na te streven en voldoende te bewegen om de kans op andere aandoeningen te verkleinen en de algemene gezondheid te bevorderen.

Meer lezen over Karlijns onderzoek? Ga naar missietumoronbekend.nlDeel via

Lees verder...

  1. 21 december 2020 Kort gesprek met: Dorien Tange
    Lees verder
  2. 26 november 2020 Kanker wacht niet tot corona voorbij is
    Lees verder
  3. 16 november 2020 Knelpunten in de zorg voor zeldzame kankers: welke moeten eerst opgelost worden?
    Lees verder