De SILENCE-studie onderzocht psychosociale ondersteuning en kwaliteit van leven van patiënten met vagina-, vulva-, penis-, en anuskanker. Deelnemers aan de studie waren zorgprofessionals en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Ook twee ervaringsdeskundigen van de anuskankergroep van het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers hebben een bijdrage geleverd.

Uit het onderzoek blijkt dat communiceren over de ziekte wordt bemoeilijkt door de locatie waar de kanker is vastgesteld. En dat problemen met het accepteren van veranderingen in lichaamsbeeld, lichaamsfunctie en seksualiteit de meeste impact hebben op de kwaliteit van leven.

Zowel (zorg)professionals als patiënten vinden dat psychosociale ondersteuning op structurele basis aan patiënten aangeboden moet worden. En dat de behoeften van de patiënten aan het begin van de behandeling in kaart moeten worden gebracht, zodat de behandeling beter aansluit bij deze behoeften.

In een speciale nieuwsbrief lees je meer over het onderzoek, de resultaten en aanbevelingen.Deel via

Lees verder...

  1. 9 augustus 2021 Samen ziek, maar niet ongelukkig
    Lees verder
  2. 5 augustus 2021 Reïntegreren na kanker is niet makkelijk
    Lees verder
  3. 8 juli 2021 Gezocht: vrijwilliger communicatie
    Lees verder