Ongeneeslijk zieke kankerpatiënten bij wie standaard (ziektegerichte) behandelopties geen resultaat (meer) opleveren, kunnen nu in aanmerking komen voor een uitgebreide DNA-test in het Erasmus MC.

Het doel van die test is nieuwe behandelopties voor deze patiënten te vinden die bij hun DNA-profiel en tumortype passen. Zo kan, zoals in het artikel van Hartwig Medical Foundation staat beschreven, bijvoorbeeld een patiënt met maagkanker en een bepaalde genetische afwijking, baat hebben bij een geneesmiddel dat voor borstkankerpatiënten met diezelfde DNA afwijking is ontwikkeld. De kans dat er een nieuwe behandeloptie wordt gevonden is 10-15%.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze uitgebreide DNA-analyse in het Erasmus MC, gelden een aantal voorwaarden. Zo moet je als patiënt:

 • een uitgezaaide, gevorderde ziekte van solide tumoren hebben;
 • niet (meer) reageren op de bestaande ziektegerichte behandelopties;
 • bereid zijn om deel te nemen aan klinisch onderzoek;
 • voldoen aan de algemene criteria die gelden voor normaal fase 1 onderzoek. Dit betekent dat je voldoende fit (WHO performance 0-1) moet zijn, niet teveel co-morbiditeit, of weinig tot geen gebruik maken van andere (niet oncolytica) geneesmiddelen waardoor deelname aan klinische studies uitgesloten is;
 • een doorverwijzing van de behandelend specialist of huisarts hebben. Een verwijzing is noodzakelijk, je kunt je als patiënt niet zelf bij het Erasmus MC melden.

Procedure

Na aanmelding (via doorverwijzing) volgt er een intake. Daarna wordt er gekeken of er (fase 1) studies zijn waar je voor in aanmerking komt. Eventueel wordt er aanvullend DNA-onderzoek gedaan. Een van de opties daarbij is ‘Whole genome sequencing’. Als er een DNA-afwijking wordt gevonden, wordt op basis daarvan een behandeling ingezet, bijvoorbeeld in een klinische studie. Het gaat hierbij niet over experimentele behandelingen waarvoor geen klinisch onderzoek wordt gedaan.

Ook in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL), waar de WIDE-studie voor gemetastaseerde patiënten loopt, kunnen kankerpatiënten voor een uitgebreide DNA-test terecht. Hier geldt niet de eis dat alle bestaande behandelingen voltooid moeten zijn. Daarnaast passen ook andere universitaire medisch centra (umc’s) in specifieke gevallen brede DNA-analyse toe.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de uitgebreide DNA-test? Neem dan contact op met je behandeld arts.

Bron: NFKDeel via

Lees verder...

 1. 18 oktober 2019 Patiënten met galwegkanker (of naasten) gezocht
  Lees verder
 2. 1 oktober 2019 Patiëntenplatform Zeldzame Kankers is live!
  Lees verder
 3. 27 september 2019 Goed nieuws: HPV-vaccinatie vanaf 2021 ook voor jongens
  Lees verder