NFK zoekt per 1 mei 2022 een enthousiaste en inhoudelijke gedreven vrijwilligerscoördinator voor 32 uur per week.

NFK streeft naar een betere kwaliteit van leven, betere kwaliteit van zorg en betere toegang tot zorg voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. NFK is een federatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) en het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers die specifieke patiëntgroepen vertegenwoordigt naar tumorsoort of levensfase. Samen zorgen we ervoor dat de patiënt een stem heeft bij de ontwikkeling van de kankerzorg in Nederland.

Binnen de federatie hebben we op basis van onze gedeelde doelen een zestal gezamenlijke programma’s ingericht. Eén van de doelen is meer aandacht voor de patiënt met zeldzame kankers. In 2020 is daarom onder de vlag van NFK het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers (PZK) opgericht. Het platform is een nieuwe vorm van patiëntparticipatie en is erop gericht om de ervaringen van patiënten met een zeldzame kanker te bundelen, waardoor het makkelijker is om op te komen voor de (overstijgende) belangen van deze kwetsbare groep. PZK (www.zeldzamekankers.nl) is dé plek waar je als patiënt met een zeldzame kanker of naaste terecht kunt voor herkenning en erkenning. Een belangrijke doelstelling van het platform is de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren. Inhoudelijke thema’s als concentratie van zorg, verbeteren van diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van vooruitgang in overleving staat dan ook hoog op de lobbyagenda van het platform. Het platform wordt aangestuurd door een projectleider die samen met een vrijwilligerscoördinator, een vrijwilliger specifiek voor de communicatie en een vijftigtal vrijwilligers werkt aan de gezamenlijke doelstellingen.

Wie ben je?

Je krijgt energie van samenwerken met vrijwilligers en zorgt ervoor dat ze een duidelijke plek hebben binnen het platform. Je kunt mensen vinden en binden en je schept de juiste randvoorwaarden, waardoor zij zich optimaal kunnen inzetten. Je bent sterk in het overbruggen en samenbrengen van verschillende perspectieven en belangen zowel binnen als buiten de organisatie.
Naast je rol als vrijwilligerscoördinator, voer je ook werkzaamheden uit in je rol als projectmedewerker. Je houdt ervan om structuur aan te brengen in werkzaamheden en bent resultaatgericht. Je bent iemand die zich inhoudelijk verdiept en verantwoordelijkheid neemt voor een daadkrachtige en zorgvuldige uitvoering van werkzaamheden, plannen en ambities. Met jouw professionele kwaliteiten en enthousiasme draag je bij aan een constructieve samenwerking tussen ervaringsdeskundige vrijwilligers en professionele belangenbehartigers van patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, beleidsmakers en bestuurders.  

Taken

 • Je bent het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers van het platform en tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van hun inzet.
 • Je faciliteert en ondersteunt de vrijwilligers bij hun werkzaamheden en bent constant op zoek naar mogelijkheden om het werk voor het platform op een efficiënte manier in te richten.
 • Je neemt het voortouw in het verder ontwikkelen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid en zoekt naar mogelijkheden om hierin samen op te trekken met andere organisaties.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van concrete projectresultaten, bewaken van deadlines, het nakomen van inhoudelijke verplichtingen en correcte verantwoording naar subsidieverstrekkers. Tevens lever je een bijdrage aan het creëren en benutten van kansen voor nieuwe projecten en activiteiten (projectsubsidies aanvragen).
 • Vanuit het project en jaardoelen van het platform kan je de vrijwilligers meenemen in de ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie en kan je dit vertalen in resultaten van het platform.
 • Je onderhoudt samen met de projectleider contact met stakeholders en andere belanghebbenden binnen het krachtenveld van de zeldzame kankerzorg.
 • Je denkt mee over beleidsmatige onderwerpen en de opzet en inrichting van toekomstige onderwerpen binnen het platform en hieruit voortvloeiende projecten.

Profiel

  • HBO werk- en denkniveau;
  • enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie en/of ervaring met werken in een overwegend vrijwilligersorganisatie;
  • organiseren is je tweede natuur, je kunt structuur aanbrengen en plannen helder vertalen en omzetten in daadwerkelijke actie;
  • goed kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen en niveaus;
  • je vindt goed je weg tussen diverse belangen en behoeften van externe en interne stakeholders / partners;
  • je bent inhoudelijk geïnteresseerd in de zeldzame kankerzorg en daarmee een sparringpartners voor de projectleider van het platform;
  • goede balans tussen denken en doen, je bent een bouwer;
  • proactief, initiatiefrijk, overtuigend, samenwerkingsgericht, communicatief (zowel mondeling als schriftelijk) en flexibel.

  NFK biedt

  • een werkomgeving met veel maatschappelijke waarde en zingeving;
  • werken met een grote mate van zelfstandigheid in een informele organisatie;
  • een team met professionele, enthousiaste collega’s, gericht op resultaat;
  • een contract voor 32 uur per week voor de periode van een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is verlenging mogelijk;
  • een marktconform salaris dat maximaal € 3500,- bruto per maand bedraagt en meegroeit met jouw ontwikkeling, op basis van fulltime (38 uur) dienstverband;
  • een goede werk-privébalans, met ruime mogelijkheden om thuis te werken en een (bescheiden) tegemoetkoming in de kosten van je thuiswerkplek;
  • een pakket met aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals 5 weken vakantie, een goede pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantiegeld, een persoonlijk keuzebudget, een NS-businesscard voor woon-werk verkeer en dienstreizen, en een telefoon- en thuiswerkvergoeding.

  Geïnteresseerd?

  Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 28 februari naar directiesecretariaat@nfk.nl. Met vragen over de sollicitatieprocedure en de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Marga Schrieks, projectleider PZK via m.schrieks@nfk.nl of 088-0029777. De gesprekken in de eerste ronde zullen plaats vinden in week 11.


  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  Deel via

  Lees verder...

  1. 4 februari 2022 Zorgpad voor Primair Tumor Onbekend
   Lees verder
  2. 3 februari 2022 Zorgen en angst hebben grote negatieve impact op dagelijks leven van kankerpatiënten
   Lees verder
  3. 31 januari 2022 HPV-vaccinatie ook beschikbaar voor jongens
   Lees verder