Ontbreken vast aanspreekpunt

Knelpunt 4 luidt als volgt: ‘Je hebt geen vast aanspreekpunt en wordt van kastje naar de muur gestuurd.’ Daarom heeft KWF Kankerbestrijding de intentie om het project ‘psychosociale zorg en ondersteuning’ te ondersteunen. Het doel? Uitvinden hoe het vaste aanspreekpunt landelijk kan worden ingericht in de eerstelijnszorg. Hebben de patiënten binnen jouw organisatie al een vast aanspreekpunt? Goed om hierover na te denken.

De ervaring van Ronald

Na de behandeling tegen PMP was er van de oude Ronald, zowel fysiek als mentaal, niet meer veel over. Hij kon zijn herstelproces niet overzien en had geen controle meer. Een verpleegkundige werd uiteindelijk de leidraad in zijn herstel. Maandenlang begeleidde ze hem. Zij wees hem op de vooruitgang die hij maakte en bereidde hem voor op wat nog ging komen.

Ronald

Foto door: Sanne Pinxten Fotografie

"Een verpleegkundige had een keer aan mijn bed gezeten en kon mij zo motiveren! Uiteindelijk heeft zij mij maandenlang iedere twee weken gebeld. Terwijl ze het al zo druk had! Ze maakte echt tijd voor me en deed me inzien dat ik wel herstelde. Door bijvoorbeeld te zeggen dat ik vorige week maar één stukje brood kon eten en nu twee. Dus: 100% vooruitgang! Het zijn maar kleine dingen, maar ik had het wel nodig."

Vast aanspreekpunt in de praktijk

Patiënten met een zeldzame kanker geven aan dat ze vaak te veel verschillende zorgverleners in verschillende ziekenhuizen zien. De ziekenhuizen werken ook lang niet altijd samen. Een vast aanspreekpunt tijdens en na de behandelingen kan voor overkoepelende coördinatie zorgen. Bovendien kan de patiënt voor alle vragen dan terecht bij één zorgverlener. In het UMC Utrecht is bij de zeldzame kankersoort PMP de oncologieverpleegkundige het vaste aanspreekpunt.

Foto UMCU knelpunt 4

Lopende initiatieven voor patiënten met een zeldzame kanker

Er worden in 2024 meerdere pilots gedaan voor vaste aanspreekpunten binnen de oncologie. Hebben jullie al vaste aanspreekpunten op de afdeling die ook buiten de ziekenhuismuren bereikbaar zijn voor vragen van patiënten?