Aangesloten patiëntgroepen

Het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers is er voor iedereen met een zeldzame kanker. Op dit moment hebben de patiëntgroepen met deze zeldzame kankers zich aangesloten bij het platform:

    Het is onze ambitie om eind 2021 voor 15 zeldzame kankerpatiëntgroepen actief de belangen te behartigen. Is jouw zeldzame kankersoort nog niet vertegenwoordigd op het platform en wil jij je als vrijwilliger inzetten voor jouw patiëntgroep en/of in contact komen met andere patiënten?

    Andere zeldzame kankers

    Op dit moment zijn we nog niet in staat om voor alle zeldzame kankersoorten specifieke informatie te bieden. Voor een aantal zeldzame kankersoorten geldt dat een kankerpatiëntenorganisatie deze informatie wel beschikbaar heeft. Klik hier voor een overzicht van de kankerpatiëntenorganisaties die zich ook inzetten voor patiënten met een zeldzame kanker.